Loại PCSR40 (TYPE V)
  Loại TYPE II
  Loại PCB40
  Loại PCB30
  Loại PC40
Loại PCSR40 (TYPE V)
Mô tả: Xi măng pooclăng bền sun phát cao phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6067 : 2004 và ASTM C150 (TYPE V).
Ứng dụng: Sử dụng cho các công trình có nhu cầu đặc biệt:
              Các công trình trong môi trường khắc nghiệt có nồng độ Cl-, SO42- cao ở các khu vực ven biển, biển và hải đảo.
               Đê chắn sóng, cầu cảng.
              Các công trình chịu tác động lớn của thủy triều.
              Môi trường ăn mòn bê tông
Sản phẩm khác