Loại PCSR40 (TYPE V)
  Loại TYPE II
  Loại PCB40
  Loại PCB30
  Loại PC40
Loại PCB30
Mô tả: Xi măng pooclăng hỗn hợp được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 6260:2009
Ứng dụng: Xi măng pooclăng hỗn hợp PCB30 được sử dụng cho các công trình dân dụng, công nghiệp như tô, xây và sản xuất bê tông có mác từ M15 đến M30.
Sản phẩm khác