Thông tin liên hệ
Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam)
Địa chỉ: Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Điện thoại: (054) 3557 012
Fax: (054) 3557 011