Hình Thành và Phát Triển
  Cơ Cấu Tổ Chức
  Vị Trí Công Ty
  Tin Tức

Công ty TNHH Xi Măng Luks (Việt Nam)
Địa chỉ: Tứ Hạ, Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Công ty Con
Công ty TNHH MTV Xi Măng Luks (Ninh Thuận)

Địa chỉ: Công Hải – Huyện Thuận Bắc, Ninh Thuận, Việt Nam

Công ty Liên doanh
Công ty TNHH Luks Trường Sơn

Địa chỉ: Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Công ty TNHH Luks Trường An
Địa chỉ: 34 Phạm Hồng Thái, Thành Phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

 In    Top    Lưu trang