GIỚI THIỆU

Công ty Hữu hạn Xi măng Luks (Việt Nam) được thành lập vào năm 1992 tại tỉnh Thừa Thiên Huế và chính thức cung ứng sản phẩm từ 1997 có công suất 2.4 triệu tấn/năm với công nghệ lò quay nạp liệu khô tiên tiến. Năm 2007 tại tỉnh Ninh Thuận...

    SẢN PHẨM
    GIẤY CHỨNG NHẬN